Điều kiện đổi trả (Do lỗi của nhà sản xuất và không quá 15 ngày)

  • Thông tin hóa đơn trùng khớp với thông tin trên hệ thống phần mềm của nhà thuốc
  • Sản phẩm không có dấu hiệu mở nắp, vỏ hộp rách nát chắp vá, mất tem nhãn niêm phong
  • Quà khuyến mãi: Đối với các sản phẩm có quà khuyến mãi, chỉ thu phí vận chuyển nếu phát sinh.
Lỗi do người sử dụng
  • Bị mất hóa đơn mua hàng
  • Sản phẩm có dấu hiệu mở nắp, vỏ hộp rách nát, mất tem nhãn niêm phong
  • Khách hàng bảo quản sai dẫn đến hư hỏng sản phẩm

=> Không áp dụng bảo hành, đổi trả.